Navigation
Home Page

Cyfarfod y Maer /Meeting the Mayor

Cafodd cynrychiolwyr o'r ysgol wahoddiad i gwrdd a Maer Rhondda Cynon Taf  er mwyn iddo eu llongyfarch ar ennill gwobr y Dreftadaeth Cymreig yn ystod tymor yr haf..

Pupils from the school were invited to meet the Mayor in his parlour in Pontypridd so that they could be congratulated on winning a Welsh Heritage award during the summer term.

Top