Navigation
Home Page

Eisteddfod Sir yr Urdd Porthcawl: Mae pawb yn hynod falch o lwyddiant Evan Fletcher ag Ava Martin Thomas yn yr eisteddfod. Daeth Evan yn 1af ar yr unawd Bl1 a 2, ac yn 3ydd ar y llefaru ac fe ddaeth Ava yn 2il ar yr Unawd Bl 5 a 6. Gwych iawn! Fantastic results from the Urdd County eisteddfod that was held in Porthcawl - Evan Fletcher -1st solo Yrs1& 2 and 3rd in the recitation. Ava Martin Thomas - 2nd solo Yrs 5 & 6. Great results. Evan will now be representing the school in the Urdd National Eisteddfod.

Top