Navigation
Home Page

LLONGYFARCHIADAU / CONGRATULATIONS

Llongyfarchiadau i 4 disgybl o Flwyddyn 6 am ennill cystadleuaeth i gyfarfod a'r gofodwr Al Warden o griw Apollo 15. Roeddynt wedi llunio cywaith ar daith Apollo 15 i'r gofod. Yn ogystal a chyfarfod Al Warden fe gafodd y plant ddarn o graig o'r lleuad fel gwobr. Roedd blwyddyn 6 wedi bod wrth eu boddau yn dysgu am y gofod a gwrando ar atgofion Al Warden o'i daith i'r lleuad. 

Congratulations to 4 Year 6 pupils who won a competition, arranged by RCT and Dark Sky Wales, to meet the astronaut Al Warden from the Apollo 15 space mission. They created the winning presentation on the Apollo 15 mission to the moon. As part of their prize they also received a piece of moon rock! All Year 6 pupils enjoyed the space project and listening to Al Warden talk about his experiences as an astronaut.    

 

Top