Skip to content ↓

Adnoddau Defnyddiol / Useful Resources

Deunydd Sampl Profion Cenedlaethol/ National Tests Sample Materials can be found below

 1. Reading test for years 2-3. pdf
 2. Reading test for years 4-6. pdf
 3. Prawf Darllen ar gyfer blynyddoedd 2 a 3. pdf
 4. Prawf Darllen ar gyfer blynyddoedd 4, 5 a 6. pdf
 5. Blwyddyn 2, Deunyddiau Sampl Gweithdrefnol. pdf
 6. Blwyddyn 3, Deunyddiau Sampl Gweithdrefnol. pdf
 7. Blwyddyn 4, Deunyddiau Sampl Gweithdrefnol. pdf
 8. Blwyddyn 5, Deunyddiau Sampl Gweithdrefnol. pdf
 9. Blwyddyn 3, Deunyddiau Sampl Rhesymu. pdf
 10. Blwyddyn 4, Powerpoint Sampl Rhesymu, Nadroedd ac Ysgolion. pdf
 11. Blwyddyn 4, Deunyddiau Sampl Rhesymu. pdf
 12. Blwyddyn 5, Powerpoint Sampl Rhesymu, Olion traed dinosoriaid. pdf
 13. Blwyddyn 5, Deunyddiau Sampl Rhesymu. pdf
 14. Blwyddyn 6, Powerpoint Sampl Rhesymu, Sut maen nhw'n gwybod. pdf
 15. Blwyddyn 6, Deunyddiau Sampl Rhesymu. pdf
 16. Year 2, Sample Reasoning PowerPoint, Carnival Floats. pdf
 17. Year 2, Reasoning Sample Materials. pdf
 18. Year 3, Sample Reasoning PowerPoint, Sping the Spy. pdf
 19. Year 3, Reasoning Sample Materials. pdf
 20. Year 4, Sample Reasoning PowerPoint, Snakes & Ladders. pdf
 21. Year 4, Reasoning Sample Materials. pdf
 22. Year 5, Sample Reasoning PowerPoint, Dinosaur footprints. pdf
 23. Year 5, Reasoning Sample Materials. pdf
 24. Year 6, Sample Reasoning PowerPoint, How do they know. pdf
 25. Year 6, Reasoning Sample Materials. pdf
 26. Blwyddyn 6, Deunyddiau Sampl Gweithdrefnol. pdf
 27. Blwyddyn 7, Deunyddiau Sampl Gweithdrefnol. pdf
 28. Year 2, Procedural Sample Materials. pdf
 29. Year 3, Procedural Sample Materials. pdf
 30. Year 4, Procedural Sample Materials. pdf
 31. Year 5, Procedural Sample Materials. pdf
 32. Year 6, Procedural Sample Materials. pdf
 33. Year 7, Procedural Sample Materials. pdf
 34. Blwyddyn 2, PowerPoint Sampl Rhesymu, Fflotiau carnifal. pdf
 35. Blwyddyn 2, Deunyddiau Sampl Rhesymu. pdf
 36. Blwyddyn 3, Powerpoint Sampl Rhesymu, Sping yr Ysbïwraig. pdf