Skip to content ↓

Diogelu Plant / Safeguarding Children

Swyddogion Diogelu  yr Ysgol / School Safeguarding Officers

Miss Nia Downes - Pennaeth / Headteacher

Miss Ceri Hughes - Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher

Mrs Gwen Nadimi - Arweinydd Cam Cynnydd 1 a 2 / Progression Step 1 & 2 Leader