Skip to content ↓

Gwaith Y Cyngor Ysgol

Mae ein Cyngor Ysgol yn cynrychioli safbwynt pob plentyn yn yr ysgol. Mae'n rhoi'r cyfle i glywed llais y plant ac iddynt deimlo yn rhan o gymuned yr ysgol.

Rydym yn cyfarfod gyda Miss Hughes yn aml i drafod gwahanol ffyrdd i wella’r ysgol ac yn awyddus i drefnu gweithgareddau gwahanol hefyd er lles plant yr ysgol. Rydym hefyd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau codi arian yn ystod y flwyddyn.

Our School Council represents the views of all our pupils. It gives children the opportunity to make their voices heard and feel part of the whole school community.

We meet with Miss Hughes often to discuss different ways to improve the school. We are keen to organise different activities for the well-being of the pupils. We also hold a number of fundraising events during the year.

Llais y Disgybl - yn dilyn Cyfarfod Y Cyngor Ysgol (10/10/23) roedd y pwyllgor yn awyddus i drefnu 2 disgo Calan Gaeaf - disgo Cam Cynnydd 2 a disgo Cam Cynnydd 3.