Skip to content ↓

Polisiau / Policies

Mae polisïau ysgol yn ymdrin â phob agwedd o fywyd yr ysgol. Isod mae rhai o'n polisïau pwysicaf i chi gyfeirio atynt. Os hoffech wybod ein polisi ar rywbeth sydd heb ei restru, gofynnwch i swyddfa'r ysgol.

School policies cover every aspect of school life. Below are some of our most important policies for your reference. If you want to know our policy on something that is not listed, please ask the school office.