Navigation
Home Page

Criw Cymraeg

IOGA CWPAN Y BYD I BLANT AC YSGOLION CYMRU

Pwy sydd yn barod i gefnogi Cymru yng nghwpan y byd?! Mae peldroedwyr enwog fel Gareth Bale, Ronaldo a Messi yn ymarfer ioga a myfyrio fel rhan bwysig o'i pharatoad ar gyfer y gemau mawr. Beth am ymuno a nhw i ymestyn y corff, rheoli ein hanadlu ac emosiynau yn barod i chwarae neu wylio pêl-droed!

Top