Navigation
Home Page

Croeso / Welcome

Rydym yn ysgol gyfeillgar sydd yn llawn prysurdeb. Bwriad y wefan hon yw rhoi blas o gymuned yr ysgol ichi yn ogystal â rhannu gwybodaeth gyfredol â rhieni, disgyblion a'r gymuned ehangach.

 

Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau ymweld â'n gwefan a'ch bod wedi dod o hyd i'r wybodaeth yr oeddech yn ei geisio. Mae croeso ichi gysylltu yn uniongyrchol â'r ysgol os oes ganddoch chi unrhyw ymholiadau.

 

We are a busy but friendly school, with lots going on. This website aims to give you a taster of the school, as well as providing up to date information for parents, pupils and the wider community.

 

We hope that you enjoy your visit to our website, and that you find the information you are looking for. Please feel free to contact the school direct with any queries you may have.

Top