Navigation
Home Page

Cwricwlwm i Gymru

2022 - Mae cwricwlwm newydd i Gymru wedi cyrraedd

O fis Medi 2022, bydd y ffordd y mae plant a phobl ifanc yn dysgu mewn ysgolion yn newid, i'w paratoi'n well ar gyfer byd sy'n newid.

Gadewch i ni ddechrau

Top