Navigation
Home Page

Lluniau - Photos

Llongyfarchiadau 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Cymraeg campus ⭐️ Ymdrechwyr yr wythnos

⭐️ Talentau tu Allan i’r ysgol ⭐️

Mabolgampau 2023 🏅

Mabolgampau 2023 🏅

Still image for this video

Gwaith clai Blwyddyn 3 - Ar Stepen Fy Nrws

# Sanau di ri 🧦 #rockyoursocks

Still image for this video

📚 Diwrnod y llyfr 📚

🌼 Dathlu Dydd Gŵyl Dewi 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Cymru yng Nghwpan y Byd ⚽️

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Cymru yng Nghwpan y Byd ⚽️

Still image for this video

🗺 Cyflwyniadau llafar Blwyddyn 3 😀

Diolch i’r cyngor ysgol am drefnu Diwrnod Plant Mewn Angen eleni

Gwersi cerddoriaeth

🗺 World Cup presentations 🌏

Diwrnod Shwmae Su’mae 2022

Still image for this video

Gwers pêl-fasged 🏀

Dyma ni - Sêr Blwyddyn 3 😀

Diwrnod Cyntaf ym Mlwyddyn 3 - First Day in Year 3

Top