Navigation
Home Page

Amgueddfa Cymru / Museum of Wales

MUSEUM SLEEPOVER – DINO NIGHTS: AT HOME
You're invited to a very special sleepover – experience a fun-filled night at the Museum from your own home.
Here's the plan:
- Build a den and get ready to discover the museum like never before.
- Take a virtual torch-lit tour of the museum with our very own dinosaur expert.
- Meet some of the friendly dinosaurs that have been let loose in our building.
- Will you be a T. Rex or a Triceratops for the night? Get creative and design your own Dino-mask.
- Settle down for a film before bed - then camp in your dino-Den to dream of Jurassic lands
- Wake up bright and early for breakfast before joining a yoga class that’s fun for all the family.

Tickets: £3 for the entire family.

All materials and activities supplied for this event will be bilingual (Welsh & English).  This excludes the Dino Show & Live Q&A.  This activity will be  delivered in the facilitator's first language, which is English.

Tickets are selling fast – don’t miss out!

For details and tickets: https://www.eventbrite.co.uk/e/amgueddfa-dros-nos-gartref-museum-sleepover-at-home-tickets-131593294085

 

AMGUEDDFA DROS NOS – DEFFRO GYDA’R DEINOS: GARTREF
Gwahoddiad arbennig i fwynhau noson yn yr Amgueddfa yr holl ffordd o adref.
Dyma fydd yn digwydd:
- Adeiladu nyth a pharatoi i weld yr Amgueddfa mewn ffordd hollol wahanol.
- Mynd am daith fflachlamp ar-lein drwy’r Amgueddfa gyda’n arbenigwr deinosoriaid.
- Dweud helo wrth rai o’r deinosoriaid cyfeillgar sy’n crwydro’r adeilad.
- Beth fyddi di am y noson – T. Rex neu Triceratops? Beth am greu masg deinosor dy hun!
- Mwynhau ffilm cyn gwely, cyn gwersylla yn dy nyth deinosor a breuddwydio am fyd Jwrasig.
- Dihuno’n gynnar am frecwast ac ymuno â dosbarth yoga i’r teulu cyfan.


Tocynnau: £3 i’r teulu cyfan.

Bydd yr holl ddeunyddiau a gweithgareddau ar gyfer y digwyddiad hwn yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg).  Ac eithrio y sioe Deinosoriaid a sesiwn cwestiwn ac ateb sy'n dilyn.  Bydd y weithgaredd hon yn iaith gyntaf y cyflwynwyr, sef Saesneg.

Mae’r digwyddiad yma’n gwerthu’n gyflym – felly cyntaf i’r felin!

Am fanylion pellach ac i archebu tocynnau: https://www.eventbrite.co.uk/e/amgueddfa-dros-nos-gartref-museum-sleepover-at-home-tickets-131593294085 

Top