Navigation
Home Page

Amseroedd Dechrau a Gorffen Ysgol / School Start and Finish Times

Dosbarth

Class

Amser

Dechrau

 

Amser

Gorffen

Blwyddyn 6

Miss Hughes

8:50

3:00

Blwyddyn 5 a 4

Mr Hughes

8:50

3:00

Blwyddyn 2

8:50

3:00

Blwyddyn 4 a 3

Mr Phillips

9:00

3:10

Blwyddyn 1

9:00

3:10

Dosbarth Derbyn

9:10

2:50

Dosbarth Meithrin

9:15

12:15

Top