Navigation
Home Page

Apel Nepal

Diolch yn fawr am gefnogi ein hapêl i godi arian i helpu pobl Nepal yn dilyn y ddau ddaeargryn diweddar yn y wlad. Cododd swm ardderchog sef - £357.84. Mae'r disgyblion wedi bod yn gwneud gwahanol weithgareddau i ddysgu mwy am Nepal a'i phobl. Diolch i'r Llysgenhadon a'r Cyngor Ysgol am drefnu yr apêl.

 

Thank you to all the pupils for supporting our Nepal disaster appeal following the 2 recent earthquakes that have struck the country. A fantastic £357.84 was collected towards the appeal. The pupils have been finding out about Nepal and its people. Thank you to the Amdassadors and the School Council for arranging the appeal in school.

Top