Navigation
Home Page

Cludiant Ysgol / School Transport

Mi fydd newid yn nhrefniadau cludiant i'r ysgol yn effeithio ar 25% o ddisgyblion yr ysgol - mae'n bwysig felly bod cyn nifer o rieni yn ymateb i'r ymgynghoriad a phosib. Mae templed o lythyr ar gael yn adran y rhieni. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth. Dyddiad cau yw Gorffennaf 28ain.

 

The proposed changes to school transport will affect 25% of the school's pupils - it's therefore important that as many parents as possible respond to the consultation. A draft copy of a letter is available in the parents' section. Thank you for your support. Consultation closes on July 28th.

Top