Navigation
Home Page

Cofrestru ar gyfer Clwb Brecwast / Breakfast Club Registration

Mae llythyr gyda gwybodaeth am sut i gofrestru eich plentyn ar gyfer Clwb Brecwast yr ysgol i'w weld yn y parth cylchlythyrau. Gellir cofrestru rhwng Medi 1af - 6ed mae'r ddolen gyswllt yn y llythyr.

 

A letter containing information about how to register your child for Breakfast Club has been posted on the newsletter tab in the parent zone. You can register between September 1st - 6th via the hyperlink in the letter. 

Top