Navigation
Home Page

Cymorth Gwaith / Employment Support

Mae cymorth cyflogaeth ar gael. Os oes angen cymorth arnoch i chwilio am waith, llenwi ffurflen gais, dod o hyd i gyrsiau hyfforddi neu lunio CV, mae mentoriaid a staff clybiau gwaith yma i'ch helpu.

Beth am roi cynnig ar un o’n Sesiynau Blasu’r Haf neu Gwrs Rhithwir – sydd ar gael o fis Gorffennaf tan fis Medi.

Mae’r cyrsiau yn rhad ac am ddim. I weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig, ewch i'n tudalen Facebook - Communities for Work Plus - Rhondda Cynon Taf | Facebook), ffoniwch ni ar 01443 425761 neu e-bostio: caw@rctcbc.gov.uk

 

Employment support is currently available. If you need help looking for work, completing an application form, finding training courses or creating a CV, we have mentors and work club staff here to help you.

Also, why not try one of our Summer Taster Sessions or a virtual Course -  on offer from July to September.

All Courses are free, to view what we have on offer visit our facebook page - Communities for Work Plus - Rhondda Cynon Taf | Facebook or Contact us on 01443 425761 or email: cfw@rctcbc.gov.uk

 

Top