Navigation
Home Page

Dyddiadau Tymhorau a Gwyliau Ysgol 2020-21

DYDDIADAU TYMHORAU A GWYLIAU'R YSGOL 2020/2021

 

Tymor

Dechrau

Hanner tymor

Gorffen

Nifer y 

 

 

Dechrau

Gorffen

 

Diwrnodau Ysgol

 

*Tymor yr Hydref

2020

 

Dydd Mawrth

1 Medi

2020

 

 

Dydd Llun

26 Hydref

2020

 

Dydd Gwener

30 Hydref

2020

 

Dydd Gwener

18 Rhagfyr

2020

 

 

74

 

 

 

 

Tymor y Gwanwyn

2021

 

 

Dydd Llun

4 Ionawr

2021

 

Dydd Llun

15 Chwefror

2021

 

Dydd Gwener

19 Chwefror

2021

 

Dydd Gwener

26 Mawrth

2021

 

 

55

 

 

 

 

Tymor yr Haf

2021

 

 

Dydd Llun

12 Ebrill

2021

 

 

Dydd Llun

31 Mai

2021

 

Dydd Gwener

4 Mehefin

2021

 

Dydd Mawrth

20 Gorffennaf

2021

 

 

66

 

 

 

 

 

 

 

CYFANSWM

195

 

 

 

*Bydd dydd Mawrth 1 Medi 2020 yn ddiwrnod hyfforddiant mewn swydd ar gyfer pob ysgol sy'n cael ei chynnal gan yr Awdurdod Addysg Lleol. Yr ysgolion unigol fydd yn penderfynu ar ddyddiadau'r pedwar diwrnod hyfforddiant mewn swydd arall, yn dilyn ymgynghoriad priodol â staff.

 

Bydd pob ysgol ar gau ddydd Llun 3 Mai 2021 oherwydd Gŵyl Banc Calan Mai.

 

Dyddiadau pwysig:  Dydd Nadolig          Dydd Gwener 25 Rhagfyr 2020

         

                              Y Pasg                   Dydd Gwener y Groglith 2 Ebrill 2021

                                                             Dydd Llun y Pasg 5 Ebrill 2021

 

                              Gwyliau Banc Mai   Dydd Llun 3 Mai 2021

                                                             Dydd Llun 31 Mai 2021

 

 

 

Top