Navigation
Home Page

Gwaith Cartref / Homework

Mae gwaith cartref eich plentyn wedi ei osod ym mharth dosbarthiadau. Cliciwch ar yr arwydd melyn Plant/Children, yna sgroliwch i lawr, cliciwch ar Dosbarthiadau ac yna dewisiwch y dosbarth perthnasol. Does dim angen cyfrinair ar gyfer hyn.

Your child's homework can be found in the classroom zone. Click on the yellow signpost - Plant/Children scroll down to classrooms, click and open the relevant class icon. You do not need a password for this. 

Top