Navigation
Home Page

Gwersi Cymraeg / Welsh Lessons

Welsh courses begin during week of 13 September 2021.

Half price for beginners with the discount code: WELSH21

Find your Welsh course: https://learnwelsh.cymru/media/11803/cyrsiau-myn-2021_gwefan_saesneg.pdf

 

--

Cyrsiau Cymraeg yn dechrau yn ystod wythnos 13 Medi 2021. Hanner pris i ddechreuwyr gyda'r cod gostyngiad: WELSH21

Cyrsisiau Cymraeg: https://learnwelsh.cymru/media/11803/cyrsiau-myn-2021_gwefan_saesneg.pdf

 

 

 

 

Top