Navigation
Home Page

Gwobr Efydd y Siarter Iaith - Llongyfarchiadau mawr i holl ddisgyblion, staff a Llywodraethwyr ar ennill gwobr efydd y Siarter Iaith. Congratulations to all pupils , staff and Govenors on the school winning the Bronze AwardY Siarter Iaith

Top