Navigation
Home Page

Gymnasteg yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i'r plant wnaeth gystadlu yn nghystadleuaeth gymnasteg yr Urdd - cafwyd  dau wobr 1af ac un 2il wobr. Byddant nawr yn mynd i gynrychioli'r ysgol yn y rownd deryfnol  yn Aberystwyth yn mis Chwefror! Y cystadleuwyr oedd: Megan Williams Bl5 1af, Scarlett Gowing, Zac Williama a Megan Williams 1af, Cerys Jones a Isabelle Morgan 2il. Ardderchog!

Congratulations to the school gymnasts who won two 1st prizes and one 2nd in the Urdd Gymnastics competition. They will now be representing the school in the finals in February in Aberystwyth! The competitiors were: Megan Williams 1st, Scarlett Gowing, Zac Williams & Megan Williams 1st, Cerys Jones & Isabelle Morgan 2nd. Fantastic results!

Top