Navigation
Home Page

Llongyfarchiadau i'r plant wnaeth gystadlu yn eisteddfod cylch yr Urdd yn Llanhari. Cafwyd canlyniadau ardderchog: 3 gwobr 1af, 2 ail wobr a 2trydedd wobr. Ardderchog. Pob lwc i Evan Fletcher a Ava Martin-Thomas yn yr Eistedfod Sir. Congratulations to all the competitors who took part in the Urdd Eisteddfod held at Ysgol Llanhari. The school won 3 x 1st, 2 x 2nd, 2 x 3rd prizes. Best wishes to Evan Fletcher and Ava Martin-Thomas who will be representing the school at the Urdd County eisteddfod.

Top