Navigation
Home Page

LLuniau Dosbarth / Class Photographs

Bydd Colourphoto yn dod i'r ysgol i dynnu lluniau'r plant yn eu blynyddoedd ysgol. Bydd angen iddynt wisgo eu gwisg ysgol ar gyfer tynnu eu lluniau.

Colourphoto will be visiting the school to take photographs of the pupils in their year groups.  Pupils to wear school uniform to have their photograph taken.

Top