Navigation
Home Page

LLWYDDIANT I'R YSGOL / SUCCESS FOR THE SCHOOL

Llongyfarchiadau mawr i ddosbarth Blwyddyn 4 a 5 am ddod yn ail drwy Gymru am eu gwaith Prosiect Bylbiau’r Gwanwyn dan oruchwiliaeth Amgueddfa Cymru. Enillodd y dosbarth dalebau canolfan arddio gwerth £40 fydd yn cael ei wario gan y Cyngor Eco.

Congratulations to Mr Hughes’ class for coming second throughout Wales for their work with the Spring Bulb Project run by National Museum Wales. The class won £40 worth of garden centre vouchers which will be spent by the Eco Council.

 

Top