Navigation
Home Page

LLWYDDIANT I'R YSGOL / SUCCESS FOR THE SCHOOL

Rydym yn hynod falch ac yn ymhyfrydu yn llwyddiant dosbarthiadau Miss Hughes a Mr Hughes  yng nghystadleuaeth ‘Gadëwch i ni gyfrif!’, Cyfrifiad 2021, yn ennill y categorïau - gorau yng Nghymru a’r ail orau drwy Gymru a Lloegr. GWAITH GWYCH!!!!!

 

 

https://census.gov.uk/census-primary-education-programme-lets-count

 

 

We are extremely proud of our pupils and delighted that Miss Hughes and Mr. Hughes' classes have won both the best Welsh and overall runner up  categories (Wales and England) in the Census 2021 ‘Let’s Count’ competition. EXCELLENT WORK!!!!!

Top