Navigation
Home Page

Newyddion YEPS News

Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd YEPS yn cynnig gwybodaeth a chefnogaeth i bobl ifanc yn RhCT yn ogystal a chynnig cyfleoedd i gysylltu efo staff a phobl ifanc eraill drwy gystadleuthau a heriau ar-lein.  Gallwch annog eich plentyn i dderbyn y gefnogaeth hyn ar www.wicid.tv neu YEPS Faecebook, Intragram, twitter a snapchat.

Over the coming weeks YEPS is providing information, guidance and support for young people in RCT as well as creating opportunities for them to connect with staff and other young people through online completions and challenges. Please encourage your child to access this at www.wicid.tv and via YEPS Facebook, Instagram, twitter, snapchat.

 

Top