Navigation
Home Page

Rhiant Lywodraethwr / Parent Governor

Mae ffurflen ar gyfer ymgeisio i fod yn Riant Lywodraethwr i''w chael yn yr adran cylchlythyron ar y wefan. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno a'r Bwrdd Llywodraethu yna lawr-lwythwch y ffurflen a'i dychwelyd, wedi ei llenwi, i'r swyddfa erbyn hanner dydd ar ddydd Gwener Hydref 2il. 

If you are interested in applying to become a Parent Governor please download the relevant form from the Newsletter section on the website and returned the completed form to the school by midday on Friday, October 2nd. 

Diolch yn Fawr

Top