Navigation
Home Page

Storm Eunice

Annwyl Riant/Gwarcheidwaid

 

Yn sgil y rhybudd tywydd COCH y Swyddfa Dywydd mewn rhannau helaeth o Rondda Cynon Taf, mae'r Cyngor wedi gorchymyn bod pob ysgol yn cau yfory.

Mae hyn er budd diogelwch y cyhoedd. Bydd eich plentyn chi'n cael cyfleoedd dysgu o bell a bydd y Cyngor yn darparu diweddariad cyhoeddus yn ddiweddarach heddiw.

 

Dear Parent/Carers

 In view of the RED weather warning issued to by the MET Office for significant parts of Rhondda Cynon Taf, the Council has directed the closure of all schools tomorrow.

This action has been taken in the interest of public safety. Your child will be provided with remote learning opportunities during this emergency closure day.  A public update will be provided by the Council later today.

 

Top