Navigation
Home Page

Tacluso Tonyrefail / Keeping Tonyrefail Tidy

Mae disgyblion Blwyddyn 6 ac aelodau'r Cyngor Eco wedi bod yn gweithio gyda Cymunedau Cyntaf i godi sbwriel yn yr ardal. Pupils from Year 6 and Eco council members helped Communities First to undertake a litter pick in the area. Gwaith arbennig o dda!

 

 

Top