Navigation
Home Page

Tannau Bwriadol / Deliberate Fires

Tra bydd pob un ohonom yn cydweithio â'n gilydd i gefnogi ein cymunedau trwy aros gartref yn ystod epidemig COVID 19, nid oes yna le i danau bwriadol yn ein cymdeithas, yn enwedig yn y sefyllfa bresennol. Mae tanau glaswellt bwriadol yn lleihau ansawdd aer ac yn tynnu gwasanaethau brys gwerthfawr i ffwrdd o ddigwyddiadau achub bywyd, felly rydym yn apelio ar bawb i'n helpu ni er mwyn eu helpu nhw yn ystod y cyfnod anodd hwn".
 
Mae cynnau tanau glaswellt anghyfreithlon yn drosedd ddifrifol, a gallai arwain at Gofnod Troseddol. Os byddwch yn gweld rhywun yn cynnau tân yn fwriadol, ffoniwch yr Heddlu ar 101, neu cysylltwch â Crimestoppers ar 0800 555 111.’
 

 

While we all work together to support our Communities during the COVID 19 epidemic by remaining at home, there is no place for deliberate fires in our society especially during the current situation. Deliberate grass fires reduce air quality as well as stretch valuable emergency services away from life saving incidents, so we appeal to everyone to help us to help them at this difficult time”

Lighting  illegal grass fires is a crime and could leave you with a Criminal Record. If you see anyone lighting fires, please call the Police on 101 or Crimestoppers on 0800 555 111.

 

P.C. Lloyd School Liaison Officer

Top