Navigation
Home Page

Twrnament y Gleision Blwyddyn 5 a 6

Bu tîm Rygbi Cyffwrdd Blynyddoedd 5 a 6 yn cystadlu yn Nhwrnament y Gleision yn ddiweddar ym Mharc yr Arfau. Fe enillodd Blwyddyn 6 pob un o'i gemau ac gafodd tîm Blwyddyn 5 lu o geisiau yn eu gemau yn ogystal. doethant adref yn wlyb diferyd and wedi mwynhau!

The Year 5 and 6 rugby teams attended the Blues Touch Rugby Tournament held at the Arms Park recently. The Year 6 team won every game and the Year 5 team's score count was very high. They came back soaking  wet but very happy! 

 

Top