Navigation
Home Page

Ymweliad elusen 'Cats Protection'

Daeth 'cats protection' i siarad â holl ddisgyblion yr ysgol am eu gwaith yn gofalu am gathod.

Diolch yn fawr i bawb wnaeth gyfrannu i'r elusen.

 

'Cats protection' charity came to talk to all the pupil at the school about their work looking after cats.

Thank you for the wonderful contributions.  

Top