Skip to content ↓

Clybiau'r Ysgol / School Clubs

Clybiau’r Ysgol / School Clubs

 

Dydd / Day

Clwb / Club

Dydd Mawrth/ Tuesday

  Crefft  Bl 3 - 6

  Craft Bl 3 - 6 

Dydd Mercher / Wednesday

 Clwb yr Urdd/ Urdd Club Bl 1 - 6

Dydd Iau / Thursday

  Côr / Choir

  Clwb Pêl Rwyd  - Arweinir gan Blwyddyn 6 / Net Ball Club Led by Blwyddyn 6