Skip to content ↓

Cylchlythyron / Newsletters

NULL

 1. Eisteddfod Genedlaethol Tocynnau Teulu Am Dim pdf
 2. National Eisteddfod Free Family Tickets pdf
 3. Food & Fun 2024 pdf
 4. Food & Fun 2024 pdf
 5. Eisteddfod Genedlaethol: Tocynnau am ddim i deuluoedd sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol am ddim pdf
 6. FreeTickets - National Eisteddfod for families eligible for Free School Meals pdf
 7. Ysgol Llanhari: Cwrs Trosglwyddo Bl7 / Yr7 Transition Course - Manor Adventure pdf
 8. Blwyddyn 3.4 5 & 6 Llythyr Ysgol LLanhari Letter pdf
 9. Trafnidiaeth Ysgol / School Transport 19.1.24 pdf
 10. RCT: Clwb Brecwast / Breakfast Club 3.24 pdf
 11. 30.11.23 - Llythyr RCT Letter - Trafnidiaeth Ysgol / School transport pdf
 12. 28.11.23 - Llythyr RCT Letter - Clwb Brecwast / Breakfast Club pdf
 13. Clwb Brecwast ALl 3.24 pdf
 14. Diwrnod Shwmae Su'Mae pdf
 15. Diwrnod Shwmae SuMae pdf
 16. Llythyr parthed Prisiau Pyrdau Ysgol -Ebrill 2024 18.03.24_CY-GB pdf
 17. Letter to Parents re Price Increase in School Meals Charges April 2024 18.03.24 pdf
 18. School Transport 19.1.24 pdf
 19. Letter Attendance and Well Being10.23 pdf
 20. Llythyr Llanhari i Rieni Bl6 2.10.23 pdf
 21. poster-gwybodaeth-rhieni-blwyddyn-6 pdf
 22. poster-gwybodaeth-rhieni-blwyddyn-6 pdf
 23. poster-gwybodaeth-rhieni-blwyddyn-6 pdf
 24. Ailgylchu Gwisg Ysgol - Recycling School Uniform Mon 17 Oct 2022 pdf
 25. Return to School Letter to Parents - September 2022 Mon 05 Sep 2022 pdf
 26. Llythyr Dechrau Tymor i Rieni - Medi 2022 Mon 05 Sep 2022 pdf
 27. Arolwg Iechyd a Lles: Blwyddyn 3 - 6 Fri 03 Feb 2023 pdf
 28. RCT: Llythyr Gweithredu Diwydiannol i Rieni Fri 27 Jan 2023 pdf
 29. RCT Letter to Parents re Industrial Action Fri 27 Jan 2023 pdf
 30. LLythyr Ysgol i Rieni: Gweithredu Diwydiannol / School Letter to Parents Regarding Industrial Action. Wed 25 Jan 2023 pdf
 31. Gwybodaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru / Public Health Wales Information Mon 09 Jan 2023 pdf
 32. Prydau Ysgol am Ddim Mon 19 Dec 2022 pdf
 33. Free School Meals Mon 19 Dec 2022 pdf
 34. iGAS & Scarlet Fever Wed 14 Dec 2022 pdf
 35. Scarlet Fever Fri 25 Nov 2022 pdf
 36. Y Dwymyn Goch Fri 25 Nov 2022 pdf
 37. Cynyddu Pris Prydau Ysgol - Llythyr RhCT i Rieni Thu 23 Mar 2023 pdf
 38. School Meals Price Increase - RCT Letter for Parents Thu 23 Mar 2023 pdf
 39. Blwyddyn 6: Eisteddfod Genedlaethol /2024 National Eisteddfod Ceremonies Tue 07 Mar 2023 pdf
 40. Gwyl Lansio EISTEDDFOD RCT Launch Event Treorci 4/2/23 Thu 02 Mar 2023 pdf
 41. 4/2/23 EISTEDDFOD RCT pentref plant / free activities for children Thu 02 Mar 2023 pdf
 42. Gweithredu Diwydiannol / Industrial Action Notification Fri 17 Feb 2023 pdf
 43. RCT Letter to Parents: Industrial Action 2.3.23 Fri 17 Feb 2023 pdf
 44. RCT: Llythyr i Rieni Gweithredu Diwydiannol 2.3.23 Fri 17 Feb 2023 pdf
 45. Llythyr i Rieni / Letter for Parents Mon 13 Feb 2023 pdf
 46. Health & Wellbeing Survey: Years 3 - 6 Fri 03 Feb 2023 pdf
 47. Cwrs 4 Wythnos Crochan Coginio / 4 Week Slow Cooker Course Thu 04 May 2023 pdf
 48. RCT Prydau Ysgol am Ddim i Bawb / RCT Universal Primary Free School Meals Provision Fri 31 Mar 2023 pdf
 49. RCT: Llythyr RAAC Letter Thu 07 Sep 2023 pdf
 50. Gwybodaeth i Rieni Trip Llangrannog Medi 20-22 Thu 07 Sep 2023 pdf
 51. Bl 5 & 6 Llangrannog September 20-22 Information for Parents Thu 07 Sep 2023 pdf
 52. Llythyr Dechrau Tymor i Rieni - Medi 2023 Mon 04 Sep 2023 pdf
 53. Beginning of Term Letter to Parents September 2023 Mon 04 Sep 2023 pdf
 54. Llythyr Diwedd Tymor yr Haf / End of Term Letter to Parents Fri 21 Jul 2023 pdf
 55. Gwisg Ysgol Llanhari School Uniform Information Wed 19 Jul 2023 pdf
 56. Darpariaeth Prydau Ysgol am Ddim yn Ystod y Gwyliau / Holiday Free School Meals Provision Fri 14 Jul 2023 pdf
 57. Gorymdaith Eisteddfod RCT Parade Fri 23 Jun 2023 pdf
 58. Ysgol Llanhari Noson Agored Bl5 Open evening Fri 23 Jun 2023 pdf
 59. Blwyddyn 5 - Ysgol Llanhari Noson Agored / Open Evening Fri 23 Jun 2023 pdf
 60. Eisteddfod Rhondda Cynon Taf Proclamation Wed 21 Jun 2023 pdf
 61. Trip Llangrannog - Llythyr i Rieni Bl 5 a 6 Wed 14 Jun 2023 pdf
 62. Llangrannog Trip - Letter to Yr 5 & 6 parents Wed 14 Jun 2023 pdf
 63. Llythyr i Rieni Bl 4,5 a 6 gan Ysgol Llanhari Letter to Yr 4,5 & 6 parents. Thu 25 May 2023 pdf
 64. Health & Safety Letter to Parents Wed 24 May 2023 pdf
 65. Llythyr Iechyd a Diogelwch i Rieni Wed 24 May 2023 pdf
 66. Dyddiadau Mabolgampau 2023 Sports Day Dates Wed 10 May 2023 pdf