Skip to content ↓

Dosbarthiadau / Class Pages

Croeso cynnes i dudalen Ein Dosbarthiadau.
Yma, gallwch ddod o hyd i wybodaeth pwysig wrth i'r flwyddyn fynd yn ei flaen. 

Mae'r tudalennau dosbarth yn llawn adnoddau defnyddiol i'ch cefnogi yn eich dysgu! 
Dyma ble gewch chi ddarganfod gwybodaeth am rai o'n profiadau yn ystod y flwyddyn hefyd.

A warm welcome to Our Class Pages. Here, you can find important information as the year progresses.
These pages are full of useful resources to support your learning. 
This is where you can also find information about some of our experiences during the year.