Skip to content ↓

Llysgenhadon Gwych

Pwrpas ein cynllun Llysgenhadon Gwych yw hyrwyddo hawliau plant a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn.

'Super Ambassadors' is a scheme from the Children's Commissioner for Wales that promotes children's rights and the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC).