Navigation
Home Page

Staff yr Ysgol / School Staff

Dewch i gwrdd â staff yr ysgol / Come and meet the staff at our school

 

Pennaeth / Headteacher:              

Miss Nia Downes

 

Dirprwy / Deputy:                     

Miss Hughes

 

Athrawon / Teachers:

Mr Hughes (Blwyddyn 6 / Year 6)

Mr Phillips (Blwyddyn 5 / Year 5)

Mrs Lancaster (Blwyddyn 4 / Year 4)

Miss Hughes (Blwyddyn  3/ Year 3)

Mrs Nadimi a Mrs Lewis (Blwyddyn 2/ Year 2)

Mrs Richards (Blwyddyn 1/ Year 1)

Mrs Withey (Derbyn/ Reception)

Mrs Brodie - HLTA (Meithrin/ Nursery)

 

   

                              

Cynorthwywyr Dosbarth / Classroom Assistants:     

Mrs  Davies

Mrs Forster

Mrs  Holland

Ms Huntley

Mrs Jones

Ms Kempster

Mrs Owen

Mrs Rogers

 

 

Ysgrifenyddes / Secretary:                 

Mrs Murphy

 

Gofalwr / Caretaker:                

Mr Rees

 

Menywod Cinio / Supervisory assistants:                                                                        

 

Mrs L.Harding 

Miss C.Hayes

Mrs D.Oldfield                         

Miss N.Rees

Mrs C.Silva      

Mrs C.Williams

 

 

 

Top