Navigation
Home Page

Staff yr Ysgol / School Staff

Dewch i gwrdd â staff yr ysgol / Come and meet the staff at our school

 

Pennaeth / Headteacher:              

Miss Nia Downes

 

Dirprwy / Deputy:                     

Miss Hughes

 

Athrawon / Teachers:

Mr Hughes (Blwyddyn 5 a 6 / Year 5 & 6)

Mr Phillips a Mrs Abrons (Blwyddyn 4 a 5 / Year 4 & 5)

Miss Hughes (Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 & 4)

Mrs Lewis (Blwyddyn 2/ Year 2)

Mrs Nadimi a Mrs Abrons (Blwyddyn 1/ Year 1)

Mrs Withey (Derbyn/ Reception)

Mrs Lancaster (Meithrin/ Nursery)

 

   

                              

Cynorthwywyr Dosbarth / Classroom Assistants:     

Mrs  Davies

Mrs Forster

Mrs  Holland

Ms Huntley

Mrs Jones

Ms Kempster

Mrs Owen

Mrs Rees

Mrs Rogers

 

 

Ysgrifenyddes / Secretary:                 

Mrs Murphy

 

Gofalwr / Caretaker:                

Mr Rees

 

Menywod Cinio / Supervisory assistants:                                                                        

 

Mrs L.Harding 

Miss C.Hayes

Mrs D.Oldfield                         

Miss N.Rees

Mrs C.Silva      

Mrs C.Williams

 

 

 

Top