Navigation
Home Page

Staff yr Ysgol / School Staff

Dewch i gwrdd â staff yr ysgol / Come and meet the staff at our school

 

Pennaeth / Headteacher:              

Miss Nia Downes

 

Dirprwy / Deputy:                     

Miss Hughes

 

Athrawon / Teachers:

Miss Hughes (Blwyddyn 6/ Year 6)

Mr Hughes (Blwyddyn 5/ Year 5)

Mr Phillips (Blwyddyn 4/ Year 4)

Mrs Fletcher (Blwyddyn 3/ Year 3)

Mrs Richards (Blwyddyn 2/ Year 2)

Mrs Nadimi (Blwyddyn 1/ Year 1)

Mrs Withey (Derbyn/ Reception)

Mrs Brodie - HLTA (Meithrin/ Nursery)

 

   

                              

Cynorthwywyr Dosbarth / Classroom Assistants:     

Mrs  Davies

Mrs  Holland

Mrs Jones

Miss Kempster

Mrs Owen

Mrs Rogers

 

 

Ysgrifenyddes / Secretary:                 

Mrs John

 

Gofalwr / Caretaker:                

Mr Holland

 

Menywod Cinio / Supervisory assistants:                                                                        

 

Mrs L.Harding 

Miss C.Hayes

Mrs D.Oldfield                         

Miss N.Rees

Mrs C.Silva      

Mrs C.Williams

 

 

 

Top