Navigation
Home Page

Clybiau’r Ysgol / School Clubs

Dydd / Day Clwb / Club
Dydd Llun /Monday  Clwb TGCh / ICT Club
Dydd Mawrth/ Tuesday Clwb yr Urdd/ Urdd Club
Dydd Mercher / Wednesday Clwb Chwaraeon / Sports Club
Dydd Iau / Thursday Clwb Celf / Art Club

 

Top