Navigation
Home Page

Clybiau’r Ysgol / School Clubs

Dydd / Day Clwb / Club
Dydd Mawrth/ Tuesday

Clwb yr Urdd/ Urdd Club Bl 1 a 2

Clwb Cadw'n Iach / Keep Healthy Club Bl 3-6

Dydd Mercher / Wednesday Yr Urdd/ Yr Urdd
Dydd Iau / Thursday Clwb Celf / Art Club

 

Top