Navigation
Home Page

Staff yr Ysgol / School Staff

Dewch i gwrdd â staff yr ysgol / Come and meet the staff at our school

 

Pennaeth / Headteacher:              

Miss Nia Downes

 

Dirprwy / Deputy:                     

Miss Hughes

 

Athrawon / Teachers:

Miss Hughes (Blwyddyn 6/ Year 6)

Mr Hughes (Blwyddyn 6 & 5/ Year 6 & 5)

Mr Phillips (Blwyddyn 5/ Year 5)

Mrs Fletcher (Blwyddyn 4/ Year 4)

Mrs Morris (Blwyddyn 3/ Year 3)

Mrs Nadimi (Blwyddyn 2/ Year 2)

Miss Jones (Blwyddyn 1/ Year 1)

Mrs Richards (Derbyn/ Reception) / Miss Harrington cyfnod mamolaeth / maternity cover

Mrs Withey (Meithrin/ Nursery)

 

Cymorth Iaith / Language Support:         

Mrs Siân Ebbsworth      

                              

Cynorthwywyr Dosbarth / Classroom Assistants:     

Mrs  Brodie

Mrs  Davies

Mrs  Holland

Mrs Jones

Miss Lewis

Mrs Owen

Mrs Rogers

Miss Evans

Miss Kempster

 

Ysgrifenyddes / Secretary:                 

Mrs John

 

Gofalwr / Caretaker:                

Mr Holland

 

Menywod Cinio / Supervisory Assistants:                                                                                                                     

Miss C Hayes                         

Miss N Rees

Mrs S Lewis                           

Mrs C Silva      

Mrs D Morris                        

Miss N Silva                                                                    

Mrs D Oldfield                     

Mrs C Williams

 

 

 

Top