Navigation
Home Page

Amser Stori

Bath Mawr Coch

Yr Anghenfil Lliwgar

Cefin y Coala Carcus | Amser Stori Atebol

🌲🐨🍃 Dewch i glywed stori Cefin y Coala Carcus yn cael ei darllen gan Gareth Delve. Mae Cefin yn hoffi pethau fel y maen nhw, heb ddim newid. Ond tybed beth sy'n digwydd pan mae pethau'n newid yn ddirybudd un diwrnod? Stori ddoniol a thyner ar gyfer unrhyw un sy'n teimlo'n bryderus wrth wynebu newid.

Cwtsh! | Amser Stori Atebol

A bilingual adaptation of 'Hugless Douglas', by world famous children's author David Melling. The book is part of our 'Cyfres Cwtsh'; 'Hugless Douglas' series with 1.5 million copies sold in 26 languages! Learn Welsh along with your child as you follow along with this video. You both soon be reading along in Welsh!

Deg Deinosor Bach | Amser Stori Atebol

Eurig Salisbury sy'n darllen ei addasiad o Ten Little Dinosaurs - Deg Deinosor Bach. Mae fideos Amser Stori yn adnodd defnyddiol i rieni sydd eisiau dysgu Cymraeg gyda'i plant, ac hefyd i ddysgwyr Cymraeg. Mae'r llyfrau stori yn ddwyieithog ac ar gael ar ein gwefan https://atebol-siop.com ac yn eich siopau lleol.

Dyma fi! Dyma fi! | Amser Stori Atebol

In this video, Dafydd presents the story Dyma fi! Dyma fi! A funny story about Cadi the mischevious chameleon, who learns that it isn't clever to show off all the time! These videos are based on our bilingual story books for children, pick up the book, watch the video and you'll soon be able to read the story in Welsh!

Top