Navigation
Home Page

Dosbarth Meithrin

#TeuluTon

Still image for this video

Neges bwysig gan blant yr ysgol i ddweud diolch wrth bawb sydd yn ein helpu. A thank you from the children of YGGTonyrefail to all those who help us. Diolch yn fawr. 🌈 #TeuluTon ‬

Add

Gwaith gwych!

Gwaith gwych!

Gwaith gwych! 1
Gwaith gwych! 2

Gwaith gwych!

** Tasg hyfryd ar gyfer y benwythnos / A lovely weekend task **

** Tasg hyfryd ar gyfer y benwythnos / A lovely weekend task ** 1

A wnewch chi greu enfys gyda'ch plentyn a thynnu ei lun / llun yn ei ddal - gallwch ychwanegu neges os mynnwch. / Could y please create a rainbow with your child and take a picture of them holding it. You may add a message if you wish.

Anfonwch y llun ar ebost i mi ar Brodieb6@Hwbcymru.net erbyn Dydd Iau, 21ain o Fai / Please email your picture to me at  Brodieb6@Hwbcymru.net by Thursday, May 21st.

Diolch / Thank you !

Gwaith gwych!

Apiau Cymraeg / Welsh Apps

Apiau Cymraeg / Welsh Apps 1

Gwaith gwych!

        *Newyddion*

Gallwch nawr lawrlwytho app ‘J2Launch’ i ddefnyddio HWB ar dabled neu ffôn. Danfonwch e-bost i ni gael gweld eich ymdrechion/gwaith/ffotograffau!

Brodieb6@hwbcymru.net

 

 

     *News*
you can now download the ‘J2Launch’ to use HWB on a tablet or phone. Email us your work/masterpieces/photographs so we can see your efforts!

Brodieb6@hwbcymru.net
  

Gwaith gwych!

Gwaith gwych! 1
Gwaith gwych! 2

Helo plant!

Still image for this video

Gwaith gwych!

Gwaith gwych! 1
Gwaith gwych! 2

Gwaith gwych!

Gwaith gwych! 1

Gwaith gwych!

Gwaith gwych! 1

Newyddion da good news

Newyddion da good news 1

Gwaith gwych!!

Gwaith gwych!! 1
Gwaith gwych!! 2
Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4

#Teulu Ton

Still image for this video
*****. Please note - All work for the Meithrin and Derbyn classes will be posted on the Derbyn class page.

Disgo Santes Dwynwen

Disgo Santes Dwynwen 1
Disgo Santes Dwynwen 2
Disgo Santes Dwynwen 3
Disgo Santes Dwynwen 4
Disgo Santes Dwynwen 5
Disgo Santes Dwynwen 6
Disgo Santes Dwynwen 7
Disgo Santes Dwynwen 8
Disgo Santes Dwynwen 9
Disgo Santes Dwynwen 10
Disgo Santes Dwynwen 11
Disgo Santes Dwynwen 12
Disgo Santes Dwynwen 13
Disgo Santes Dwynwen 14

Mercher mwydlyd

Mercher mwydlyd 1
Mercher mwydlyd 2
Mercher mwydlyd 3
Mercher mwydlyd 4
Mercher mwydlyd 5
Mercher mwydlyd 6
Mercher mwydlyd 7
Mercher mwydlyd 8
Mercher mwydlyd 9
Mercher mwydlyd 10
Mercher mwydlyd 11
Mercher mwydlyd 12
Mercher mwydlyd 13
Mercher mwydlyd 14
Mercher mwydlyd 15
Mercher mwydlyd 16
Mercher mwydlyd 17
Mercher mwydlyd 18
Mercher mwydlyd 19
Mercher mwydlyd 20
Mercher mwydlyd 21
Mercher mwydlyd 22
Mercher mwydlyd 23
Mercher mwydlyd 24
Mercher mwydlyd 25
Mercher mwydlyd 26
Mercher mwydlyd 27
Mercher mwydlyd 28
Mercher mwydlyd 29
Mercher mwydlyd 30
Mercher mwydlyd 31
Mercher mwydlyd 32
Mercher mwydlyd 33
Mercher mwydlyd 34
Mercher mwydlyd 35
Mercher mwydlyd 36
Mercher mwydlyd 37
Mercher mwydlyd 38
Mercher mwydlyd 39
Mercher mwydlyd 40
Mercher mwydlyd 41
Mercher mwydlyd 42
Mercher mwydlyd 43
Mercher mwydlyd 44
Mercher mwydlyd 45
Mercher mwydlyd 46
Mercher mwydlyd 47
Mercher mwydlyd 48
Mercher mwydlyd 49
Mercher mwydlyd 50
Mercher mwydlyd 51
Mercher mwydlyd 52
Mercher mwydlyd 53
Mercher mwydlyd 54
Mercher mwydlyd 55
Mercher mwydlyd 56
Mercher mwydlyd 57
Mercher mwydlyd 58
Mercher mwydlyd 59
Mercher mwydlyd 60
Mercher mwydlyd 61
Mercher mwydlyd 62
Mercher mwydlyd 63
Mercher mwydlyd 64
Mercher mwydlyd 65
Mercher mwydlyd 66

Coginio/blasu

Coginio/blasu 1
Coginio/blasu 2
Coginio/blasu 3
Coginio/blasu 4
Coginio/blasu 5
Coginio/blasu 6
Coginio/blasu 7
Coginio/blasu 8
Coginio/blasu 9
Coginio/blasu 10
Coginio/blasu 11
Coginio/blasu 12
Coginio/blasu 13
Coginio/blasu 14
Coginio/blasu 15
Coginio/blasu 16
Coginio/blasu 17
Coginio/blasu 18
Coginio/blasu 19
Coginio/blasu 20
Coginio/blasu 21
Coginio/blasu 22
Coginio/blasu 23
Coginio/blasu 24
Coginio/blasu 25
Coginio/blasu 26
Coginio/blasu 27
Coginio/blasu 28
Coginio/blasu 29
Coginio/blasu 30
Coginio/blasu 31
Coginio/blasu 32
Coginio/blasu 33
Coginio/blasu 34
Coginio/blasu 35
Coginio/blasu 36
Coginio/blasu 37
Coginio/blasu 38
Coginio/blasu 39
Coginio/blasu 40
Coginio/blasu 41
Coginio/blasu 42
Coginio/blasu 43
Coginio/blasu 44
Coginio/blasu 45
Coginio/blasu 46
Coginio/blasu 47
Coginio/blasu 48
Coginio/blasu 49
Coginio/blasu 50
Coginio/blasu 51
Top