Navigation
Home Page

Dosbarth Meithrin

Hwyl am y tro! Goodbye for now!

Still image for this video

#TeuluTon

Still image for this video

Neges bwysig gan blant yr ysgol i ddweud diolch wrth bawb sydd yn ein helpu. A thank you from the children of YGGTonyrefail to all those who help us. Diolch yn fawr. 🌈 #TeuluTon ‬

Add

Gwaith gwych!

Gwaith gwych!

Gwaith gwych!

** Tasg hyfryd ar gyfer y benwythnos / A lovely weekend task **

A wnewch chi greu enfys gyda'ch plentyn a thynnu ei lun / llun yn ei ddal - gallwch ychwanegu neges os mynnwch. / Could y please create a rainbow with your child and take a picture of them holding it. You may add a message if you wish.

Anfonwch y llun ar ebost i mi ar Brodieb6@Hwbcymru.net erbyn Dydd Iau, 21ain o Fai / Please email your picture to me at  Brodieb6@Hwbcymru.net by Thursday, May 21st.

Diolch / Thank you !

Gwaith gwych!

Apiau Cymraeg / Welsh Apps

Gwaith gwych!

        *Newyddion*

Gallwch nawr lawrlwytho app ‘J2Launch’ i ddefnyddio HWB ar dabled neu ffôn. Danfonwch e-bost i ni gael gweld eich ymdrechion/gwaith/ffotograffau!

Brodieb6@hwbcymru.net

 

 

     *News*
you can now download the ‘J2Launch’ to use HWB on a tablet or phone. Email us your work/masterpieces/photographs so we can see your efforts!

Brodieb6@hwbcymru.net
  

Gwaith gwych!

Helo plant!

Still image for this video

Gwaith gwych!

Gwaith gwych!

Gwaith gwych!

Newyddion da good news

Gwaith gwych!!

#Teulu Ton

Still image for this video
*****. Please note - All work for the Meithrin and Derbyn classes will be posted on the Derbyn class page.

Disgo Santes Dwynwen

Mercher mwydlyd

Coginio/blasu

Top