Navigation
Home Page

Dosbarth Mr Hughes

Dylunio a Thechnoleg- Creu gemwaith celtaidd

Ymweliad gan y gwasanaeth tân

Llythyr Covid 19 Letter

Dydd Gŵyl Dewi

Dydd Mawrth ynyd

Dydd Miwsig cymru

Sioe Nadolig YGG Tonyrefail 2021 🎄

Eira’n Cwympo ❄️⛄️

Still image for this video

Wythnos Gwrth Fwlio

Gwasanaeth Diolchgarwch yr Adran Iau

Still image for this video

Gwersi pêl-fasged

Fideo Shwmae/Su'mae

Still image for this video

Llwyddiant gymnasteg

Top