Navigation
Home Page

Blwyddyn 2

Mabolgampau 2021

Still image for this video

Diwrnod Seren a Sbarc

Still image for this video

Diwrnod y Llyfr 2021

Dydd Gwyl Dewi 2021

Still image for this video

Cennin Pedr Ydyn Ni 🌼🌼

Buddugwyr y cystadleuthau / competition winners

Diolch i bawb am gymryd rhan / thank you for taking part 👏👏

Talentau Ton

Still image for this video

Llais y disgybl - pa waith hoffais i orau yn ystod y cyfnod clo.

Blwyddyn Newydd Tsieineaidd - Dysgu o bell

Still image for this video

Sioe Ffasiynnau Ailgylchu y Cyfnod Sylfaen

Still image for this video

Blwyddyn Newydd Tsieineaidd

Still image for this video

Grids Blwyddyn Newydd Tsieineaidd 8.2.21 - 12.2.21

DYDD MIWSIG CYMRU 2021

Still image for this video

Sbwriel Sbango

Still image for this video

Grids ail gylchu 1.2.21 - 5.2.21

Creu Marble Run allan o ddeunyddiau ail gylchu - gwaith Lucy

Still image for this video

Marble run Macsen

Still image for this video

Marble run Kobi

Still image for this video

Marble run Brennig

Still image for this video

Marble run Erin

Still image for this video

Marble run Morgan

Ail gylchu

Pictogramau

Still image for this video

Santes Dwynwen

Still image for this video

Grids gwaith Santes Dwynwen 25.1.21

Gwaith Santes Dwynwen

Patrymau rhif

Still image for this video

Un nos o rew ac eira - Grids gwaith cartref 18-22.1.21

Pobi ar gyfer Persi Ceidwad y Parc

Still image for this video

Arbrofi gyda chydbwyso / balancing experiment

Dysgu o bell. Sioni Rhew.

Still image for this video

Grid Gwaith Cartref / Homework Grid 6-8/1/2021

Sioni Rhew

Still image for this video

Tasgau Dysgu o Bell / Distance learning grid

Nadolig 2020

Still image for this video

Noson tan gwyllt / firework night

Siaradwyr Cymraeg yr wythnos

Seren yr wythnos

Creu afalau siocled / making chocolate apples

Gweithgareddau taith natur / nature walk activities

Diwrnod shwmae 2020

Pethau sy’n hedfan

Ser yr wythnos

Dydd Mawrth Mwdlyd - Cymesuredd dail.

Top