Navigation
Home Page

Blwyddyn 2

Croeso i Flwyddyn 2 / Welcome to Year 2

Creu wynebau / - Dydd Mawrth Mwdlyd Creating faces - Muddy Tuesday

Dysgu am y corff / learning about the human body

Sioe Nadolig Santa Ar Streic

Ymweliad a Theatr y Sherman - Nadolig 2022

Creu Perllan - Hen Galan

Arbrofi gyda siapau 2D a 3D / Exploring 2D and 3D shapes.

Dydd Miwsig Cymru 2023

Dydd Gwyl Dewi 2023

Diwrnod y Llyfr 2023

Dysgu am ein cynefin / Learning about our locality

Top