Navigation
Home Page

Photos archive 2018 - 2019

Twrnament Pel-droed yr Urdd

Codi Arian ar gyfer elusen 'Smile' Bradley Lowery / Raising Money for Bradley Lowery's 'Smile' Charity

Mabolgampau Bl.1 a 2 2017 / Years 1 and 2 Sports Day 2017

Still image for this video

trim.8CF945AE-9D4A-4A7A-9FDA-C648503CECBE.MOV

Still image for this video

trim.CA2F3FCA-B5A5-4577-A3E5-DB518FC3D767.MOV

Still image for this video

trim.97DE6E4E-1DEC-4C1C-8073-E45DEBE58C62.MOV

Still image for this video

trim.CC4F799F-0B17-4DA6-8CF9-2AF6D9FFEDB5.MOV

Still image for this video

trim.400EFB5B-C0DA-4FA7-AADE-53D5EF50F109.MOV

Still image for this video

trim.48554E36-92E7-4506-B3F6-CDA654416058.MOV

Still image for this video

trim.39A1F5D9-172F-4116-B674-0FB1F326B42B.MOV

Still image for this video

Rio Blwyddyn 1 a 2

Disgo Santes Dwynwen

Sêt Tonyrefail

Llysgenhadon Chwaraeon

Trawsgwlad

Trawsgwlad

Diwrnod Llysgenhadon Gwych

Bore Coffi Macmillan 2016

Cefnogi Cymru -Euro 2016

Penblwydd 60 Mlwydd oed

Rygbi tag merched Ysgol Gyfun y Cymer 3.2.16

Twrnament Rygbi yr Urdd 23.1.16

http://www.sportsforschools.org/about/

GB Hand Cyclist Dave Abrutat!

Glaw! Mwd! Mwd! Trawsgwlad-cross country

Gymnasteg yr Urdd da iawn ygg tonyrefail!

Clwb yr Urdd/Cadw'n Iach

Clwb yr Urdd/Cadw'n Iach

Ymweliad ensemble Cerddorol

Chatterpix idris

Still image for this video

Twrnament pel-droed blwyddyn 5 a 6

Top