Navigation
Home Page

Dosbarth Mr Hughes

Cyfrifiad - Census 2021

Still image for this video

Fideo Talentau Ton - Dydd Gwyl Dewi

Still image for this video

Coginio Bara Brith ar Ddydd Gwyl Dewi

Still image for this video

Tasg Hunan Ddewis - Dysgu Cyfunol

Still image for this video

Diwrnod Diogelwch y We / Safer Internet Day 2021

Still image for this video

Creu archif digidol o fyd Natur - dysgu cyfunol

Still image for this video

Creu archif digidol o fyd natur yn nhonyrefail

Still image for this video

Creu Pluen Eira - Dysgu cyfunol

ysgrifennu rap i ddydd miwsig cymru

Posteri Creadigol Dydd Miwsig Cymru

Fideo Arbrawf Gwyddoniaeth - Dysgu Cyfunol

Still image for this video

Arbrawf Gwyddoniaeth - Gwaith Dysgu Cyfunol

Arbrawf gwyddoniaeth

Still image for this video

creu archif ddigidol o fyd natur - dysgu cyfunol

STOP MOTION ANIMATION

Still image for this video

Animeiddiad Stop motion

Still image for this video

Gwaith Creadigol Tu hwnt i’r sêr 🚀 🌏 🪐

Gwaith 3D Cysawd yr Haul - Dysgu Cyfunol

Gwaith Rhifedd dysgu cyfunol J2Data

Llythyr i rieni / letter for parents

Addunedau Blwyddyn Newydd - Dysgu Cyfunol

Fideo Nadolig Blwyddyn 4 a 5

Still image for this video

Dyma Flwyddyn 4 a 5

DIWRNOD PLANT MEWN ANGEN

Ysgol Ysbrydion / Ghoul School

Prosiect Bylbiau'r Gwanwyn / Spring Bulbs Project

Gwersi Pêl Fasged

Top