Navigation
Home Page

Blwyddyn 2

Llythyr Covid 19 Letter

Tasg Gwaith Cartref Y Pasg / Easter Holiday Homework Task

Prosiect Cantre’r Gwaelod

Still image for this video

Creu storm eira / Creating a snowstorm - bore gwyddoniaeth

Gweithgareddau Hunan Ynysu 2022 / Self Isolation tasks 2022

Hwyl gyda offerynnau / fun with musical instruments

Dydd Miwsig Cymru 2022

Sioe Nadolig YGG Tonyrefail 2021 🎄

Eira’n Cwympo ❄️ ⛄️

Still image for this video

Diwrnod Plant Mewn Angen 2021

Dysgu am gyfnodau’r lleuad gyda bisgedi.

Hwyl yn plannu hadau / fun planting seeds

Disgo Pwer Pedal

Arbrofi gyda grymoedd/ experimenting with forces

Diwrnod Shwmae Su’mae

Still image for this video

Arbrawf Skittles / Skittles experiment

Ffrwythau Lego / Lego fruit

Actio stori “y Feipen Enfawr” Dydd Mawrth Mwdlyd / Acting “The Enormous Turnip” Muddy Tuesday.

Adeiladu lloches i deganau / building a shelter for toys

Top