Navigation
Home Page

Clybiau’r Ysgol / School Clubs

Dydd / DayClwb / Club

Dydd Mawrth/ Tuesday

  Clwb yr Urdd/ Urdd Club Bl 1 - 6

 

 

Dydd Iau / Thursday

 

Clwb C - Crefft a Chodio Bl 3 - 6

              Coding & Craft Bl 3 - 6 

 

Top