Navigation
Home Page

Clybiau’r Ysgol / School Clubs

Dydd / Day Clwb / Club
Dydd Mawrth/ Tuesday

Clwb yr Urdd/ Urdd Club Bl 1 a 2

Clwb yr Urdd Bl 3-6 Urdd Club

Dydd Mercher / Wednesday Clwb Digidol / Digital Club
Dydd Iau / Thursday Clwb Creu / Creative Club

 

Top