Navigation
Home Page

Ioga i blant

Meddwlgarwch i blant 'Y Carped Hud'

Sesiwn tawel i blant ymarfer 'meddwlgarwch' drwy ganolbwyntio ar rannau gwahanol o'r corff.A quiet session for children to practice 'mindfulness'

Ymarfer Anadl y Seren

'Countdown' Nadolig- Fideo byr bob diwrnod am 7 diwnrod i blant, gan gynnwys siapiau nadolig, ymarferion anadlu, meddwlgarwch a makaton.

Ioga i blant 'Anadl Y Glaw'

Sesiwn byr i ymarfer canolbwyntio ar yr anadl a symudiadau bach.A short session practicing to concentrate on the breath with small movements.

Ioga i blant 'Cydbwyso'

Llif i ymarfer sgiliau cydbwyso a chanolbwyntio drwy'r siapiau 'Cwch' a 'Dolffin'.A flow to practice our balancing and concentration skills.

Yoga i Blant 'Y Gwanwyn'

Sesiwn i ymdawelu yn canolbwyntio ar siapiau'r 'Blodyn' a'r 'Coeden'.A calming session concentrating on the 'Flower' and 'Tree' shapes.

Top